Loading…

XML-kataloget

Udstiller XML-skemaer for data som udveksles i det offentlige.

Søg efter ressource:

24485 resultater fundet

8400-0005 - Søg om udenlandsk enkepension

Oprettet:26-06-2017 14:56:01

Strukturen indeholder 8400-0005 Søg om udenlandsk enkepension. Blanketten er udviklet af Udbetaling Danmark. Nyt i denne version: Bopael...

8400-0003 Søg om udenlandsk børnepension

Oprettet:26-06-2017 13:44:30

Strukturen indeholder blanket 8400-0003 Søg om udenlandsk børnepension. Blanketten er udviklet af Udbetaling Danmark.

Bopæl i Danmark siden 1971 struktur

Oprettet:26-06-2017 13:35:46

Strukturen indeholder informationer om en persons bopæl i Danmark før 1971. Nyt i denne version: StedTekst erstattet med AdresseTekst.

Adresse tekst

Oprettet:26-06-2017 11:17:22

Angivelse af en adresse (fritekst)

AB 405 - Anmodning om udbetaling af tilskud til mentorfunktion

Oprettet:26-06-2017 10:48:08

Strukturen indeholder blanket AB 405 - Anmodning om udbetaling af tilskud til mentorfunktion efter bek. om en aktiv beskæftigelsesindsat...

Mentorforløb struktur

Oprettet:26-06-2017 10:41:16

Strukturen indeholder information om mentors personfølsomme oplysninger og mentorfunktion/-forløb. Nyt i denne version:SimpleCPRPerson e...

LY 905_000 - Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse

Oprettet:23-06-2017 15:33:48

Strukturen indeholder blanket LY 905_000 Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse (lov om aktiv socialpolitik § 74e). Nyt i denn...

FR 910_000 - Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet

Oprettet:22-06-2017 10:19:47

Strukturen indeholder oplysninger om blanket FR 910_000 - Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet. Nyt i denne version: Ophol...

Opholdssted oplysning indikator

Oprettet:22-06-2017 09:39:58

Entydig angivelse af, om en persons opholdssted er personen bopæl.

KA 911_157 - Klage over p-afgift (Gentofte Kommune)

Oprettet:21-06-2017 13:24:48

Strukturen indeholder blanket KA 911_157 - Klage over p-afgift. Specialblanket for Gentofte Kommune